Meer zelfvertrouwen » Meer zelfvertrouwen

« Meer zelfvertrouwen | Zelfvertrouwen Blog | Meer zelfvertrouwen krijgen »

In dit artikel leg ik u tot in de puntjes uit wat het begrip ‘zelfvertrouwen’ inhoudt en wat de positieve effecten zijn van meer zelfvertrouwen krijgen. Aan de hand van enkele ondersteunende tips komt u erachter hoe u dit zelf kunt realiseren.

Meer zelfvertrouwen krijgen: ‘Zelfvertrouwen is het gevoel van eigenwaarde’ In andere woorden betekent het het vertrouwen van een persoon in zichzelf in dat wat hij of zij kan. Het begrip zegt veel over het functioneren van personen. Een voorbeeld: iemand met weinig zelfvertrouwen heeft moeite zichzelf te presenteren in een groep wat er toe kan leiden dat iemand zich niet goed kan ontplooien. Een positief zelfbeeld en het zelfvertrouwen hebben beiden een zeer grote invloed op het goed functioneren van iemand. Het hebben van te veel zelfvertrouwen kan ook tot problemen leiden.

Conclusie: Er moet bij iedere persoon een gezonde balans ontstaan inzake het zelfvertrouwen. Te weinig en te veel zelfvertrouwen kunnen allebei problemen tot gevolg hebben.

Meer zelfvertrouwen krijgen heeft enkele voordelen, deze zullen in de volgende paragraaf worden toegelicht.

zelf3

Meer zelfvertrouwen krijgen– De voordelen

Meer zelfvertrouwen zorgt ervoor dat:

  • U om kunt gaan met succes en met tegenvallers in uw leven
  • U zichzelf kan blijven ontwikkelen
  • U uw doelen kunt bereiken
  • U erachter komt wat uw mogelijkheden zijn en deze mogelijkheden kan benutten
  • U rustig en kalm kunt optreden in alle mogelijke situaties

Lees verder voor enkele tips om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Meer zelfvertrouwen krijgen– Enkele tips

Meer zelfvertrouwen komt van binnen uit. Verander daarom uw innerlijke stem. De meeste mensen hebben een innerlijke stem die kritisch is en ze vertelt dat ze minder zijn dan anderen, dun of dik zijn, niet goed genoeg zijn etc. De sleutel tot meer zelfvertrouwen is het veranderen van uw innerlijke stem. Minderwaardigheid komt voort uit de innerlijke stem. Wees deze daarom de baas en straal meer zelfvertrouwen uit naar buiten.

De tweede tip is omtrent de houding die u aanneemt. Hierdoor laat u de mensen om u heen weten hoe u zich voelt. Mensen met ingezakte schouders stralen bijvoorbeeld geen zelfvertrouwen uit. Een goede, positieve houding zorgt voor zekerheid. Let daarom op uw non-verbale lichaamstaal.

Laatste tip voor meer zelfvertrouwen heeft betrekking op de manier waarop u loopt. Aan deze manier kan u zien hoe iemand zich voelt. Mensen die vertrouwen in zichzelf hebben lopen snel, energiek en vastberaden. Het is bewezen dat het zelfvertrouwen toeneemt door 25% sneller te lopen.

zelf4

Meer zelfvertrouwen – E-Cursus ‘Blijvend zelfvertrouwen’

Op zoek naar meer zelfvertrouwen? De e-cursus, ‘blijvend zelfvertrouwen’, zal dit voor u realiseren. Elke week krijgt u een e-mail met informatie, inzichten, vragen en opdrachten. Zo kunt u in de praktijk oefenen om direct het resultaat te ervaren. Door eenvoudige technieken zal u blijvend zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. U wordt stap voor stap begeleid in deze cursus van 12 weken. Voor meer informatie over de succesvolle methode verwijs ik u graag naar de pagina over de e-cursus.

Neem de eerste stap voor meer zelfvertrouwen (Klik)